Estonya Hakkında
Eston Yaşamı
Estonyadaki Giderleriniz
Yüksek Öğretim Sistemi
Akademik Yapı
Öğrenci Yaşamı
Üniversiteler
Lisans Programları
Master Programları
Doktora Programları
Kış Okulları
Yaz Okulları
 
EstonyadaEgitim.com > Estonya'da Eğitim > Yüksek Öğretim Sistemi

sayfaBaslik_yuksekogretimsistemi.gif
sayfaBaslik_yuksekogretimsistemi.gif

Akredite edilmiş olan akademik program sayısı 100’den fazla, öğrenim dili İngilizce’dir!

Estonya Yükseköğretim Sistemi, akademik ve mesleki yüksek öğrenimden ibarettir. Yükseköğretim kurumları, üniversite ve  meslek yüksekokullarından oluşmaktadır.

I. aşama

Lisans öğretim süresi genellikle 3 yıldır ve bu süre boyunca 180 ECTS* kredisi alınır (istisnai durumlarda ise 4 yıllık sürede 240 ECTS alınabilir). Lisans programını bitirenlere Lisans Diploması -  bakalaureusekraad - verilir.

Mesleki yüksek öğretiminde ilk aşama süresi, programa göre değişebilir: 3 veya 4 yıllık (180-240 kredi) olabilir; bu programı tamamlayanlara rakenduskõrgharidusõppe diplom olarak adlandırılan diploma verilir.

Yükseköğretimin (hem akademik hem mesleki olanın) bu ilk aşamasını tamamlayan öğrenciler ikinci aşama olarak yüksek lisans – magistrikraad – yapabilirler.

II. aşama

Yüksek lisans programlarının süresi genellikle 1-2 yıldır; kredi miktarı 60-120 ECTS kredisidir, ancak lisans programı ile birlikte beş yıldan (300 ECTS kredisinden) az olmamalıdır.

Ayrıca, iki aşamalık bu genel eğitim yapısı dışında Tıp, Eczacılık, Dişçilik, Veterinerlik, Mimarlik, İnşaat Mühendisliği gibi uzun süreli tek aşamalık programlar verilmektedir: süresi 5-6 yıldır, kredi miktarı 300-360 ECTS'dir.    

III. aşama

Doktora programının süresi genellikle 3-4 yıldır, bu programı tamamlayanlara Doktora Diploması – doktorikraad - verilmektedir.

Kayıt 

Kayıtlar ile ilgili tüm işlemler, yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür: aday öğrenciler geçiş başvurularını doğrudan geçmek istedikleri yükseköğretim kuruma yapmalıdır. Her aday, geçmek istediği yükseköğretim kurumu hakkında detaylı bilgi (başvuru prosedürü, konaklama imkanları, vize işlemleri vs) edinmek için kurumun yetkili makamına danışmalıdır.

Adayların,  yükseköğretim programlarına başvurabilmek için başvuru şartlarına uygun olan, Türkiye'den alınmış bir diplomaya sahip olması gerekmektedir.

Ayrıca, tüm aday öğrencilerin İngilizce seviyelerinin yeterli olması gerekmektedir. Uluslararası çapta tanınan dil yeterlilik sertifikaları kabul edilmektedir; bazı yükseköğretim kurumlarında ise seviye tespit sınavı düzenlenebilir.

Akademik yıl Eylül başında başlamakta, iki sömestreden oluşmaktadır.  Yabancı uyruklu öğrenciler genellikle sonbahar döneminde kabul edilmektedir.

Vize işlemleri

Öğrenci vizesi ve süreli oturma izni işlemleri ile ilgili konularda adayların üniversite yetkililerine danışmalarını önerilir. Ayrıca, vize işlemleri ile ilgili detaylı bilgi şu internet sayfalarında bulunur: Göçmenlik Bürosu www.mig.ee, Dışişleri Bakanlığı www.vm.ee, Estonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği www.estemb.org.tr

Eğitim ücretleri

İngilizce öğrenim verilen programların çoğu ücretlidir. Akademik yıl ücreti genellikle 1280 EUR (20 000 EEK) ile 5100 EUR (80 000 EEK) arasında değişmektedir. En yüksek ücretli programlar, Tıp, Hukuk,  İşletme ve Sosyal Bilimler'dir. Bazı durumlarda (örneğin Erasmus Mundus  programları, National Quality Award programları) eğitim ücreti, burs veren kurum tarafından tamamiyle karşılanmaktadır.

Eğitim Bursları

Yabancı uyruklu öğrencilere burs imkanları sunulmaktadır. 2008 yılında Eston Sosyal Vakfı ile Estonya Devleti işbirliğinde başlayan DoRa programi, Estonya üniversitelerine PhD derecesi almak üzere akredite edilmiş doktora programlarına kayıt etmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için düşünülmüştür; programlar ise şunlardır: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Malzeme Teknolojisi, Çevre Teknolojisi, Biyoteknoloji, Elektrik Mühendisliği, Sağlık.

Burs imkanları konusunda üniveristenizdeki yetkililere başvurmanız gerekmektedir. AB ülkeleri vatandaşlarının, öğrenim kredisi de başvurma hakkı vardır.

Eğitim Kalitesi

2007 yılında, yabancı uyruklu öğrencileri yüksek öğretim programlarına kabul eden Estonya Yükseköğretim Kurumları tarafından  'Estonya Yükseköğretim Kurumlarının Uluslararasılaştırılmasında Uygulanabilir Pratikler Antlaşması' imzalanmıştır. Antlaşmaya göre, yabancı uyruklu öğrenciler ancak tamamiyle akredite edilmiş akademik programlara alınmalıdır. Ayrıca, tüm yükseköğretim kurumlarının yetkilileri, memleketlerini bırakıp yabancı bir ülkede eğitim görmeyi ve yaşamayı amaçlayan gençlere herhangi bir konuda yardımcı olmaktadır.

*ECTS- Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi